vědění (Hind)

vědění (vidjá [vidyā], džňána [jñāna], saňdžňá [sañjñā], pradžňá [prajñā]), obvykle: široká znalost, nahromaděná zkušeností a procesem učení. V indických systémech je vědění obvykle definováno na dvou úrovních pravdy, nižší a vyšší, terminologie však není jednotná a liší se od systému k systému, takže smysl použitých výrazů je nutno odvodit z kontextu. Obecně lze říci, že vědění na nižší úrovni zahrnuje v hinduismu znalosti a učenost, získanou studiem textů a nasloucháním učiteli. Toto nižší vědění je užitečné a slouží za ukazatele směru, platí však dosud za nevědomost ve vztahu k pravé skutečnosti a musí být nahrazeno zjevením (vizí) nebo intuitivním a přímým zřením nejvyšší pravdy, což představuje vyšší či absolutní úroveň vědění, pro kterou některé texty vyhrazují termín pradžňá, v překladu zpravidla „moudrost“.

Karel Werner