vaišja (Hind)

vaišja [vaiśya] – příslušník třetího a nejpočetnějšího společenského stavu (varna) původního systému čtyř stavů, který zahrnoval většinu zaměstnání, od rolníků přes řemeslníky po obchodníky. Jeho příslušníci dosud teoreticky patří, spolu s bráhmany a kšatriji, mezi „dvojzrozence“. V praxi jsou však značně smíšení s šúdry.

Karel Werner