vaidika dharma (Hind)

vaidika dharma – védská tradice a praxe védských zásad a rituálů. Je dosud do určité míry udržovaná některými bráhmanskými skupinami a vyučována ve védském ústavu Sanskrtské univerzity ve Váránasí (Benares Sanskrit University).

Karel Werner