varna (Hind)

varna [varṇa] – „barva“; skt. jméno pro čtyři původní společenské stavy, jež naznačuje, že při jejich vznikání, či lépe vyjádřeno, při vývoji původního rozdělení árijských společenstev na tři třídy (vládci a válečníci – kněžstvo – lid) v systém čtyř vrstev snad hrála úlohu rasová příslušnost podrobeného neárijského obyvatelstva Indie. Podle jiné teorie třídy používaly různých barev při nanášení znaků (symbolů) na těle (na způsob znamení v pozdějším hinduismu); odtud pak jejich název.

Karel Werner