vidjádhara (Hind)

vidjádhara [vidyādhara], vidjádharí [vidyādharī („nositel/ka vědění“) – kategorie nižších božstev, obývajících oblasti mezi pozemským světem a nižším nebem, kde vládne Indra, jemuž jsou podřízena. Jejich „vědění“ je magického nebo i vyššího rázu a tyto bytosti je často v mýtech a legendách užívají ve styku s lidmi, jimž jsou obvykle příznivě nakloněny. Ikonografie používá tohoto názvu pro půvabné postavy v letu (avšak bezkřídlé), které provázejí významné duchovní osobnosti na ikonách hinduismu, buddhismu i džinismu. Symbolizují zde vyšší duchovní vědění často tím, že drží v jedné ruce meč, který značí ostrý vhled do skutečnosti, neboť rozetne závoj nevědomosti. Často nesou též věnce, které symbolizují vítězství nad zlem, věděním umožněné.

Karel Werner