vikář (JKI-K)

(přesměrováno z vikariát (JKI-K))

vikář (z lat. vicarius – zástupce) V obecném významu pomocník faráře nebo biskupa. Farářovy v. jmenuje biskup a mají různé funkce. V. adjutor (koadjutor) zastupuje nezpůsobilého (např. pro nemoc) faráře. V. kooperátor pomáhá při správě velké farnosti. V. substitut zastupuje faráře v době jeho nepřítomnosti a má všechna jeho práva. V. ekonom je dočasným správcem uprázdněné fary. Na jiné úrovni jsou postaveni v. diecézní a v. generální. V. generální pomáhá biskupovi ve správě diecéze; má všechny pravomoci, ale jen zástupně. Jeho funkce končí vlastní rezignací, odvoláním z úřadu nebo uprázdněním biskupství. V nejvyšší úrovni rozeznáváme v. kardinála in urbe (ve městě), který zastupuje papeže jako řím. biskupa, a v. apoštolského, který zastupuje papeže jako biskupa v misijních zemích. Tzv. v. venkovský je ustaven biskupem a jeho povinností je dohlížet na řádný náb. život v obvodě (vikariátu), který mu byl svěřen.

Pavel Spunar