diecéze (JKI-K)

diecéze (řec. dioikésis – správa) V římkat. církvi oblast, v jejímž čele stojí biskup, který ji (s pomocí diecézní kurie) spravuje a řídí. Vznik d. se spojuje s působením prvních biskupů v apoštolské době. Zakládání a obsazování d. prošlo řadou změn. Dnes se d. dělí na vikariáty a farnosti; obvykle tři nebo více d. se spojují v círk. provincii, v níž je arcibiskup prvním mezi biskupy (primas).

Viz též: eparchie

Pavel Spunar