virádž (Hind)

virádž [virāj] – (1) král, samovládce; univerzální monarcha; (2) univerzální svrchovanost; svrchovaná vláda nad světem; (3) tajemná kosmická moc, občas ztotožněná ve védech s kosmickou krávou nebo i bohyní Váč. Slunce a měsíc jsou jejími telátky. Jde pravděpodobně o obdobu ženského kosmického principu, později nahrazenou pojmy prakrti, májá, šakti atd.

Karel Werner