vivéka (Hind)

vivéka [viveka] – rozlišování (mezi tím, co je podstatné a nepodstatné, skutečné a iluzorní, pravdivé a falešné). Je to důležitá vlastnost intuitivní povahy, kterou je nutno vyvinout systematicky na cestě poznání (džňánamárga) za realizací konečného cíle. Odtud vivékin: adept, který tuto vlastnost v sobě vyvinul, pokročilý džňánajógin.

Karel Werner