vjúha (Hind)

vjúha [vyūha] – zjevení; manifestace nebo emanace (boha). Toto je technický termín systému páňčarátra pro emanace boha, skrze něž se podle jeho nauky Višnu manifestuje ve světě jako nejvyšší Bůh ve své plné podstatě. Nauku vjúha lze nazírat jako pokus o předstižení nauky o „sestupech“ (avatára) čili vtěleních (inkarnacích) Višnuových, podle tohoto systému nižších manifestací boha. Čtyři velké manifestace jsou: Vásudéva, Sankaršana, Pradjumna a Aniruddha. K nim se přidružují jejich nižší manifestace, některé adaptované z tradiční řady Višnuových avatárů.

Karel Werner