vrata (Hind)

vrata – závazek, (slavnostní) slib, přísaha.

Karel Werner