zjevení (Hind)

zjevení (šruti) – soubor posvátných písem, jejichž obsah je pokládán za přímé poselství od Boha. Ve většině západních jazyků odkazuje tento výraz na vizuální zkušenost, sanskrtský výraz šruti (to, co bylo slyšeno) však dovoluje nejortodoxnějším kruhům v hinduismu pokládat védy za „věčný zvuk“ vesmíru, který trvá nezměněn bez ohledu na střídání manifestací a období klidu. Názory se různí s ohledem na to, zda precizně recitovaný text véd je totožný s tímto věčným zvukem nebo je jeho derivací či „překladem“ do lidské řeči. Uznat védy za božské zjevení je pro jedince i celá hnutí jednou z mála podmínek příslušnosti k hinduismu (a jedním z důvodů, proč buddhismus je z hlediska hinduismu herezí). Avšak hinduismus netrvá na ortodoxním pojetí védského zjevení a toleruje celou škálu interpretací jeho božského původu. V nejliberálnějším pojetí může být chápáno i ve smyslu božské nebo nadsvětské či niterné duchovní inspirace autorů védských textů.

Literatura:
Oberhammer, Gerhard (1994), Offenbarungsgeschichte als Text: Religionshermeneutische Bemerkungen zum Phänomen in hinduistischer Tradition, Wien: Gerold & Co.

Karel Werner