zrození (Hind)

zrození – v hinduismu to vždy znamená přechod z jedné oblasti bytí do drahé, nazíraný z perspektivy té druhé oblasti (z perspektivy oblasti první se tato událost jeví jako smrt). Nikdy se nejedná o první zrození, a i když se v různých tradicích nebo filozofických školách hinduismu hovoří o božském původu bytostí, není tím dán jejich absolutní počátek v čase božím aktem stvoření z ničeho. Počátek tvorů a jejich zapletení do koloběhu života zůstává nevysvětleným mystériem. Každé konkrétní zrození je znovuzrozením bytosti, která existovala již před ním a putuje z života do života s osudy a v podobách, které odpovídají jejím karmickým dispozicím.

Karel Werner