ádžívika (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ádžívika [ājīvika] – deterministický filozofický směr, který pravděpodobně existoval již kolem roku 700 př. n. l. a byl značně rozšířen kolem 500 př. n. l. Součástí jeho systému byla nauka o čtyřech živlech, atomová teorie a názor, že veškeré dění, včetně životní dráhy lidí v průběhu znovuzrozování, je dáno osudem (nijati) a že každý jedinec dosáhne osvobození od utrpení po určité přesně stanovené době, která se rozprostírá přes stanovený počet světových období a během které prochází různými stanovenými znovuzrozeními. Hinduistickou tradicí je tato škola označována jako nástika, protože popírala platnost védského zjevení.

Literatura:
Basham, A. L. (1981), History and Doctrines of the Ājīvikas, Delhi: Motilal Banarsidass.

Karel Werner