ádišakti (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ádišakti [ādiśakti] – prapůvodní energie vesmíru. Ve filozofii šaktismu je tímto výrazem označován původní rovnovážný stav prakrti před manifestací světa. V zosobněné formě je Ádišakti uctívána jako Déví, často v podobě bohyně Kálí.

Karel Werner