čakravartin (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

čakravartin [cakravartin] – „ten, jenž otáčí kolem“, tj. ovládá „kolo existence“, titul pro světovládného spravedlivého panovníka, užívaný bráhmanskou i buddhistickou tradicí. V buddhismu byl užit též pro Buddhu jako svrchovaného učitele světa. V pozdější době nabývá významu „císař“ (srovn. heslo kolo).

Karel Werner