švat (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

švat Pátý měsíc žid. kalendáře (leden-únor). Objevuje se v asyrských a jiných raně semitských nápisech, v bibl. textech (Za 1, 7; 1Mak 16, 14) a apokryfech a často i v rabínské literatuře. Jeho znamením ve zvěrokruhu je Vodnář. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený žid. kalendář, má 30 dní. V tomto měsíci se slaví Nový rok stromů (hebr. Tu bi-švat – 15. švat).

Viz též: kalendář, kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek