kalendář (JKI-J)

kalendář Dnes platný žid. kalendář (nezměněný asi od 10. stol.) má lunisolární charakter, tzn. že měsíce jsou počítány podle Měsíce a roky podle Slunce. Den začíná večer a má 24 hodin. Dny týdne jsou označovány prvními šesti písmeny hebr. abecedy, sedmý den se nazývá šabat. Rok má 12 měsíců s 29 nebo 30 dny. Jejich názvy jsou převzaty z babylónštiny: tišri, (mar)chešvan, kislev, tevet, švat, adar, nisan, ijar, sivan, tamuz, av, elul. Roky se rozlišují neúplné, pravidelné a nepravidelné běžné (obyčejně s 353, případně 354 nebo s 355 dny) a přestupné (s 383, případně 384 a 385 dny). Žid. éra začíná „po stvoření světa“ (7. 10. 3761 př.n.l.). Nový rok (Roš ha-šana) připadá na 1. a 2. tišri (září/říjen).

Viz též: kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek