Aškenazové (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Aškenazové (hebr. Aškenazim) Označení Židů, kteří pův. obývali oblasti nazývané ve středověké hebrejštině Aškenaz podle Gn 10, kde je tak pojmenován třetí vnuk Jafeta, syna Gomerova. Zpočátku tak byli nazýváni něm. Židé, jak to dokazují hebr. prameny z 12. stol., později asi ve 13.-14. stol. bylo rozšířeno i na Židy ze sev. Francie, Anglie a sev. Itálie – na rozdíl od Židů původem z Iberského poloostrova nazývaných Sefardové. Postupně velká část aškenázských Židů migrovala do zemí stř., vých. a severových. Evropy, kde tvořili převažující část žid. populace. Na počátku 19. stol. představovali A. 90 % celkové světové žid. populace. Velká většina evrop. A. byla vyvražděna v období holocaustu. V současnosti jsou hl. aškenázskými centry USA a Izrael. V průběhu svých dějin vytvořili A. vlastní tradice, kulturu a literaturu, jejímž jazykem je jidiš, směs střední horní němčiny, hebrejštiny a jazykových prvků těch oblastí, kde se A. nacházeli.

Bedřich Nosek