Anan ben David (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Anan ben David (8. stol.) Údajný zakl. sekty karaitů. Ve skutečnosti žádnou sektu nezaložil, pouze svou osobností spojil různé sektářské, často si navzájem odporující proudy své doby, z nichž se v pozdějším vývoji vytvořila sekta karaitů. Jeho nejvýzn. spisem je Sefer micvot (Kniha příkazů), který je znám pouze z citací pozdějších karaitských autorů. A. odmítl rabínské ústní učení a hlásal návrat k psané Tóře jako jedinému zdroji božího zákona. Z jeho spisů však vyplývá, že se podobně jako rabínští učenci snažil pomocí specifické exegeze přizpůsobit bibl. právo změněným podmínkám své doby. Obvinění rabínů, že se A. přikláněl k učení saduceů, je pro nedostatek pramenů neprokazatelné.

Bedřich Nosek