Antigonos ze Socho (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Antigonos ze Socho (poč. 2. stol. př.n.l.) Podle tradice učitel zákona a žák velekněze Šim’ona Spravedlivého. V řetězu tradice představuje spojovací článek mezi svým učitelem a tzv. pěti páry. Jeho jméno svědčí o vlivu helenizace v tomto období (helénistický judaismus). Zachoval se od něho pouze jediný výrok (Pirkej avot 1, 3), který dezinterpretovali jeho dva žáci Cádok a Boethos ve smyslu popření učení o odměně na onom světě.

Bedřich Nosek