Avanti (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Avanti – dnešní Udždžain (Ujjain), jedno ze čtyř míst, kam dopadly kapky nápoje nesmrtelnosti, když bohové a titáni se o něj svářili. Na paměť této události se tu pořádá jednou za 12 let velká slavnost, zvaná kumbhamélá. Ostatní tři místa jsou Haridvár, Násik a Prajág (u dnešního Prajágrádže, dříve zvaného Iláhábád).

Karel Werner