Chizkijáš (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Chizkijáš (hebr. Chizkija[hu] – má síla je Jahve) Judský král (715-687 př.n.l.). Na trůn nastoupil již po pádu Samaří 722/721 př.n.l., a musel proto respektovat asyrskou moc, která značně omezila území Judského království. Přesto se nakonec jako člen protiasyrské koalice kol. 700 př.n.l. postavil asyrskému králi Sinacheribovi (704-681 př.n.l.), jemuž po obléhání Jeruzaléma odolal (2Kr 18, 13 - 19, 37; 2Pa 32; Iz 36-39). V souvislosti s obranou Jeruzaléma nechal vybudovat podzemní štolu vedoucí vodu z Gichónského pramene vně hradeb do nádrže Šíloa uvnitř města. Vedle bibl. referencí (2Kr 20, 20; 2Pa 32, 30) je toto impozantní technické dílo doloženo i tzv. šíloaským nápisem. V náb. sféře Ch. provedl kultickou očistu posvátných návrší (bama), z kterých odstranil nežádoucí macevy i ašery, a nechal zničit bronzového hada Nechuštána, spojovaného ještě s Mojžíšem (2Kr 18, 3-6; srov. Nu 21, 8-9). Předjal tím reformu provedenou o století později králem Jóšijášem.

Dalibor Papoušek