Džalašájin (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Džalašájin [jalaśāyin] – „spočívající na vodách“, jméno boha Višnua odvozené od ikony, která jej zobrazuje, jak odpočívá vleže na hadu Anantovi (zvaném též Šéša) uprostřed kosmických vod v mezidobí mezi dvěma velkými kosmickými obdobími, kdy je svět ve stavu latence. Proslulá kamenná ikona tohoto výjevu se nachází v Nepálu, v lokalitě zvané Budhánilkantha.

Karel Werner