Daitja (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Daitja [daitya] – označení pro syny védské bohyně Diti a legendárního žrece Kašjapy, kteří se v povédské době stali nepřáteli bohů (déva). V puránové a epické mytologii jsou popisováni jako pokolení obrů a démonů, kteří ruší oběti, přinášené bohům.

Karel Werner