Ejn-Sof (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ejn-Sof (hebr. Nekonečný) Označení Boha užívané v kabale, často ve formě Ejn-Sof baruch hu (Nekonečný, budiž požehnán). Označuje boží nekonečnost, která přesahuje veškeré lidské představy. Bůh je člověku nepochopitelný a lze jej poznat pouze prostřednictvím jeho projevů. Manifestuje se v sefirách, božských duch. sférách, které představují jednotlivé boží mohutnosti a potence. Jsou zároveň přechodem od jednoty k mnohosti, od nekonečna ke konečnu, od duch. vesmíru k vesmíru lidskému.

Vladimír Sadek