Grhyasútra (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Grhyasútra [gṛhyasūtra] – rukověť předpisů pro pravidelný domácí rituál a pro rituál při zvláštních příležitostech (sňatek, narození dítěte, udělení posvátné šňůry, obřady za zemřelé předky), jenž oobsahuje také obecná pravidla zbožného života.

Karel Werner