Ha-po’el ha-mizrachi (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ha-po’el ha-mizrachi (hebr. Dělník Mizrachi) Náb.-nacionalistická dělnická strana, zal. 1922 v Jeruzalémě jako součást hnutí Tora va-avoda (Tóra a práce). Cílem bylo sjednotit všechny členy jišuvu, kteří chtěli budovat společnost na ideálech labourismu v sepětí s halachou a žili v přesvědčení, že Izrael je možno vybudovat jen kolektivní prací sobě rovných. Během let H.m. založila řadu kibuců, v nichž se spojovaly principy sionistického socialismu a ortodoxního judaismu. H.m. byla v úzkém styku s hnutím Mizrachi, založila rovněž vlastní síť náb. škol (ješiva). Členové přísně dbali na dodržování dietických předpisů v kolektivních kuchyních (kašer) a plnění rituálních úkonů. 1953 H.m. bez ideových předsudků vstoupila do odborové centrály Histadrut, 1956 se spojila s hnutím Mizrachi a společně vytvořily Mafdal.

Miloš Mendel