ješiva (JKI-J)

ješiva (pl. ješivot; hebr. sezení, zasedání, aram. metivta) Tradiční škola vyššího žid. vzdělání určená ke studiu Talmudu. V některých obdobích plnily j. i funkci soudní a zákonodárnou. V posledních několika staletích je jejich úkolem příprava učenců k získání titulu rabína (v podstatě povolení k výuce tradiční látky). První j. vznikaly asi v období gaonů a postupně se rozšířily po celé diaspoře. V 19. stol. začaly vznikat i reformované j. Hl. náplní studia je text Talmudů, především babylónského, komentátorů a exegetů. V některých j. se studovala i kabala, v jiných etické nauky (musar). V české j. se pod vlivem Jehudy Livy ben Becalela objevilo v učebních programech i studium hebr. gramatiky. V období holocaustu byla většina j. zlikvidována, některé byly obnoveny nebo se přesunuly do Izraele a USA.

Bedřich Nosek