Ibn Tufajl, Abú Bakr Muhammad Ibn Abd al-Malik Ibn Muhammad al-Kajsí (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ibn Tufajl, Abú Bakr Muhammad Ibn Abd al-Malik Ibn Muhammad al-Kajsí (lat. Abubacer, asi 1100-1185) Filosof a vědec muslim. Andalusie, autor fil. románu Hajj Ibn jakzán (Živý, syn bdícího). Hrdina románu žije na pustém ostrově a vlastními silami dokáže dospět k zákl. věd. a fil. poznatkům. Jde o obrazný výklad teorie poznání, spočívající na činném rozumu (akl), pozorování přírodních jevů a experimentování. Na vývoji hrdiny románu předvádí autor novoplatonsko-aristotelskou filosofii své doby. Závěr díla je pesimistický; hrdina opouští samotu, aby názory, které nabyl vlastní rozumovou činností, šířil ve společnosti. Naráží však na nepochopení a přiznává, že filosofii mohou pěstovat jen osamělí jedinci.

Zdeněk Müller