Historie verzí stránky „JKI:Zkratky“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 11. 12. 2021, 12:44imported>ZRN 4 937 bajtů +4 937 import JKI a Hind