Mínákší (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mínákší [mīnākṣī] – „rybooká“, jihoindická bohyně, instalovaná v jednom z největších jihoindických chrámů v Madurai. Je dcerou boha Kubéry a manželkou Šivovou a v hinduismu je pokládána za vtělení bohyně Párvatí.

Karel Werner