Makabejští (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Makabejští (též Makabejci; patrně z hebr. makava – kladivo) Přídomek žid. kněžkého rodu, z něhož vzešli vůdcové žid. povstání proti Seleukovcům, později též označení celé dynastie Hasmoneovců. Pův. se jednalo pouze o přízvisko Judy Makabejského, který 165-161 př. n. l. stál v čele povstání, osvobodil Jeruzalém a 164 př. n. l. dosáhl očištění chrámu. Dějiny povstání M. líčí První kniha Makabejská, sepsaná kol. 100 př. n. l., a Druhá kniha Makabejská, která je výtahem nedochovaného pětisvazkového díla žid. helenizovaného historika Iásóna z Kyrény (2. pol. 2. stol. př. n. l.). Obě knihy se řadí k apokryfům či deuterokanonickým spisům řec. bible (Septuaginta).

Dalibor Papoušek