Mitra (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mitra – jeden ze skupiny bohů ve védském panteonu, kteří se nazývají Áditjové (synové bohyně Aditi) a patří k okruhu slunečních božstev. Mitra má blízký vztah k Varunovi, který je prvorozeným Áditjou a strážcem kosmického zákona. Mitra dozírá na komunální záležitosti a je strážcem zákonů, smluv, přátelských svazků a milostných vztahů a vládne dni, zatím co Varuna je vládcem noci. Ve starém Íránu byl znám jako Mithra a stal se v pozdějších staletích hlavním bohem mithraismu, který se v helénské době velmi rozšířil, a to i do římských provincií v Evropě, a dokonce dočasně soupeřil o prvenství s křesťanstvím.

Karel Werner