Mounier, Emmanuel (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mounier, Emmanuel (1905-1950) Franc. filosof, představitel personalismu katolického. Osobnost nahlíží v jejích vztazích k druhým osobnostem (usiluje vybudovat v sobě i v bližních osobnost za účelem celkového zvelebení lidstva) i ve vztahu k transcendenci, tedy v jejích sociálních (i soc.-polit.) a kosmických vazbách. Čes.: Místo pro člověka, 1948.

Helena Pavlincová