Rámlílá (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Rámlílá [rāmlīlā] – „Rámovy hry“, dramatické předvádění příběhů Rámova života. Koná se během svátku Dašahará v některých částech severní Indie a trvá několik dní. Jeho podkladem je básnické zpracování eposu Rámájana Rámčaritmánas v hindštině, jehož autorem je Tulsídás (1543–1623).

rangávalí [raṅgāvalī], rangóli [raṅgolī] – původně patrně magický diagram na ochranu před démonickými mocnostmi (srovn. jantra) a na uvítanou přátelsky nakloněným bohům a hostům při rodinných příležitostech. Je znám zejména z jižní Indie, kde jsou (nebo donedávna byly) tyto diagramy ve venkovských oblastech vytvářeny před prahy domů jako součást domácích prací hospodyně po úklidu domu. Nejběžnější jsou diagramy z jednoduchých linií, vyrytých přímo do půdy a vysypaných pískem z drceného kamene (mramoru, možno-li) nebo zrním či květy, při obzvláště slavnostních příležitostech uvnitř chrámových nebo palácových komplexů i perlami. O velkých slavnostech, jako je např. díválí, se jejich obliba rozšířila po celé Indii a ujal se zvyk vytvářet i složité obrazce a obrazy bohů v živých barvách, docílených přidáváním pigmentu k drcenému kameni, který byl v nové době namnoze nahrazen syntetickými práškovými barvami. Zhotovování složitých rangólí je dnes uznáváno jako samostatná a svérázná umělecká činnost a skupiny vyškolených umělců občas pracují na zakázku a pro výstavy.

Karel Werner