Sínaj (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sínaj Posvátná hora, na které se Jahve poprvé zjevil Mojžíšovi (Ex 3) a kde mu také po odchodu z Egypta předal Desatero jako nejvlastnější základ Tóry a uzavřel jeho prostřednictvím smlouvu s lidem Izraele (Ex 24 a 34). Vedle názvu S. se v bibli objevuje také pojmenování Choréb, které je patrně výrazem jiných okruhů tradice. Pův. význam jmen ani lokalizace posvátné hory nejsou jasné. S. je nejčastěji ztotožňován s Džebel Músa (arab. Mojžíšova hora) na jihu Sínajského poloostrova, na jejímž úpatí se nachází klášter sv. Kateřiny s řadou cenných bibl. rukopisů (Sínajský kodex).

Dalibor Papoušek