Tauler, Jan (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tauler, Jan (asi 1300-1361) Něm. mystik, kazatel, od 1315 dominikán, žák Mistra Eckharta. Ačkoli byl ovlivněn Eckhartovým myšlením, nepokračoval v jeho přímém rozvíjení (snažil se tak vyhnout tezím, které byly odsouzeny kvůli panteismu), ale vytvořil vlastní systém založený na představě o konečném sjednocení lidské duše s Bohem. Cesta ke sjednocení vede přes plné odevzdání se do vůle boží, asketické odmítnutí běžného života, soustředění na „niterné dílo“ spojené s rezignací na ospravedlnění ze skutků a dosahování konečné duch. vyrovnanosti a klidu (transquillitas animi). Prvky T. nauky se promítly v náb. postojích protest. pietismu, filosoficky zasahují ještě do osvícenského pojetí moudrosti. Hl. díla: Predigten Joannis Tauleri, 1521; Exercitia Joannis Tauleri super vita et passione salvatoris nostri Jesu Christi, 1556. Čes.: Kázání, in: Mistr Eckhart a středověká mystika, 1993.

Břetislav Horyna