Vulgáta (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vulgáta (lat. obecně rozšířená) Kř. překlad bible do latiny pořízený na přelomu 4. a 5. stol. mnichem Jeronýmem. V., přeložená z originálních jazyků, postupně nahradila starší lat. překlady z řec. předloh (Vetus Latina) provedené v sev. Africe (Afra) a Itálii (Itala). Tridentský koncil 1546 prohlásil opravenou V. za závazný bibl. text římskokatolické církve. Souč. podoba V. užívané římkat. církví vychází z textové revize dokončené 1979 (Neovulgáta).

Dalibor Papoušek