Wise, Isaac Mayer (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Wise, Isaac Mayer (1819-1900) Průkopník reformního judaismu v USA. Žil v Praze a Vídni, studoval na různých ješivách a 1849 odjel do USA. Stal se členem rabínského kolegia v New Yorku, 1854 rabínem v Cincinnati. Pravidelně vydával časopis The American Israelite s něm. dodatkem Die Deborah. Usiloval o sjednocení amer. žid. reformovaných kongregací, proto zorganizoval 1855 v Clevelandu rabín. sjezd. Unie amerických žid. kongregací (Union of American Hebrew Congregations) však vznikla až 1873 po občanské válce. Z W. podnětu byla 1875 zal. reformovaná Hebrew Union College a W. byl jmenován jejím prvním prezidentem.

Bedřich Nosek