basmala (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jedno z četných laigrafických provedení basmaly

basmala Pojmenování zbožné formule Bismilláhi ar-rahmáni ar-rahím (Ve jménu Boha milosrdného, slitovného). Začíná jí každá súra koránu a prakticky všechny náb. a práv. texty. V současnosti ji používají mnozí politici a ideologové ve svých prohlášeních a projevech k zajištění větší váhy textu. B. pronášejí zbožní lidé před jídlem, závažným činem či prohlášením. B. je též verbální součástí rituálu modlitby.

Miloš Mendel