bula (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

bula (z lat. bulla – pečeť) Papežská listina vyhrazená pro důležitá ustanovení a nařízení (otázky víry a morálky, kanonizace, zakládání a změny diecézí apod.). B. byly psány na pergamenu (od 11. stol.) lat. jazykem a pečetěny olověnou pečetí (od 6. stol.; od 1878 takto pečetěny jen nejvýzn., tzv. konzistoriální b.).

Pavel Spunar