chupa (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

chupa Baldachýn napnutý na čtyřech tyčích, pod nímž se koná první část svatebního obřadu zvaná kidušin nebo erusin. Často je ch. synonymem pro svatbu samotnou, jinak zv. chatuna. Nejstarší doklady užívání ch. pocházejí ze středověku. Baldachýn symbolizuje stan nebo svatební komnatu, do níž byli uváděni ženich a nevěsta v bibl. a pobibl. dobách.

Bedřich Nosek