kidušin (JKI-J)

kidušin Část svatebního obřadu, pův. nazývaná erusin (zasnoubení). Celý svatební obřad dříve sestával ze dvou časově oddělených částí, z nichž první je nazývána k. (erusin) a představovala jakýsi druh zasnoubení, které však mělo závazný charakter. Druhá část zvaná nisu’in představuje vlastní svatební obřad. Již od středověku jsou tyto dvě části spojeny časově do jednoho obřadu. K. je též název sedmého (posledního) traktátu Mišny z oddílu Našim (Ženy), jehož převážná část se týká problematiky uvedeného obřadu.

Bedřich Nosek