Historie verzí stránky „dialog židovsko-křesťanský (JKI-J)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 11. 12. 2021, 12:44imported>ZRN 4 957 bajtů +4 957 import JKI a Hind