duše (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

duše – podle křesťanského pojetí: individuální živá entita s povahou nezničitelné substance, která je jádrem lidské osobnosti, byla stvořena Bohem v určitém časovém bodu (okamžiku početí), avšak je obdařena věčným trváním. Přesný ekvivalent tohoto pojmu v hinduismu neexistuje a není jasné, do jaké míry to, co je dnes míněno v evropských jazycích výrazem „duše“, dosud odpovídá popsanému pojetí křesťanské teologie. Rozdílné školy myšlení v hinduismu vyvinuly různá pojetí duše ve smyslu oné složky lidské osobnosti, o níž věří, že přetrvá tělesnou smrt, a používají pro ni rozličné výrazy. O všech lze říci, že „duši“, která se znovuzrozuje nebo se „stěhuje“ z těla do těla, chápou, přeloženo do moderní terminologie, jako komplexní osobnostní strukturu, složenou z několika vrstev či „obalů“ nebo „jemných těl“, které chovají jádro, společné všem, ale nedotčené mnohostí osobností ve světě (jako je měsíc nedotčen mnohostí svých obrazů ve vodách). Vztah tohoto jádra ke struktuře osobnosti je v jednotlivých školách různý a v otázce pojetí „duše“ ve stavu konečného osvobození panuje velká rozmanitost, od úplného splynutí se společným jádrem (srovn. brahma školy advaitavédánta) po naprostou individuální nezávislost (viz puruša systému sánkhja).

Karel Werner