ha-Kohen, Šabtaj ben Me’ir (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ha-Kohen, Šabtaj ben Me’ir (1621-1662) Litevský rabín, komentátor Šulchan aruchu, halachista. Známý též pod akronymem Šach podle začátečních písmen svého komentáře k části Šulchan aruchu nazvaného Siftej Kohen (Rty Kohenovy). Na rozdíl od svých předchůdců ospravedlňuje halachická stanoviska autora Šulchan aruchu Josefa ben Efrajima Kara. Š. rozhodnutí vycházejí ze zásad Talmudu a prvních decisorů, ale i z vlastního rozumu a logiky. Jeho dílo dodnes představuje autoritativní příručku halachy. Po vypuknutí protižid. pogromů za kozáckého povstání Bogdana Chmelnického (1648) uprchl Š. do Prahy, později přijal místo rabína v moravském Holešově, kde je též pohřben. Pronásledování Židů 1648-1649 popsal ve spisku Megilat ejva (Svitek nepřátelství).

Bedřich Nosek