Historie verzí stránky „he-Chasid, Jehuda ben Šmu’el z Řezna (JKI-J)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace