he-Chasid, Jehuda ben Šmu’el z Řezna (JKI-J)

he-Chasid, Jehuda ben Šmu’el z Řezna (z. 1217) Představitel hnutí chasidej Aškenaz, syn Šmu’ela ben Kalonyma he-Chasida. Pocházel z rodiny Kalonymů, jejíž členové se podíleli na šíření žid. mystiky. Jeho žákem byl chasidský mystik El’azar z Wormsu. Narodil se snad ve Špýru, působil v Řezně. Byl hl. autorem spisu Sefer chasidim (Kniha zbožných). Jako hluboce charismatická osobnost kolem sebe soustředil řadu legend.

Vladimír Sadek