kaple (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kaple Malý chrámový přístavek nebo nevelká chrámová stavba či svatyně určená k bohoslužbě, která však nemá práv. postavení farního kostela. Pův. schránka pro pláštík sv. Martina, který chovali franc. králové. Později se význam slova rozšířil a k. jako stavby jsou zřizovány samostatně, např. na hřbitovech nebo v círk. a světských budovách. Nejznámějšími k. v Praze byla Betlémská k. a královská k. Všech svatých na Pražském hradě.

Pavel Spunar